Η GENECON ιδρύθηκε το 2007 από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου ως 100% ανεξάρτητη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σήμερα, σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον συνδυάζουμε τη βαθιά γνώση της αγοράς με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης ώστε να:

 

 • Βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας με σεβασμό στον πελάτη
 • Προσαρμοζόμαστε συνεχώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς
 • Παρέχουμε λύσεις με τη βέλτιστη σχέση τιμής και ποιότητας
 • Αναπτύσσουμε καινοτόμα εργαλεία υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Επενδύουμε σε μακροχρόνιες επαγγελματικές συνεργασίες

Τα στελέχη της GENECON αλλά και το εκτεταμένο δίκτυο των συνεργατών μας, διατηρεί άρρηκτους δεσμούς με τον επαγγελματικό τομέα ώστε να παρέχει προσωποποιημένες υπηρεσίες σε ανθρώπινο επίπεδο. Σαν εταιρεία εξελίσσουμε συνεχώς τις ατομικές μας ικανότητες :

 

 • Επενδύοντας στην ανθρώπινη εκπαίδευση
 • Αναπτύσσοντας στρατηγικές συνεργασίες
 • Εφαρμόζοντας τεχνολογίες αιχμής
 • Πρωτοπορώντας στην ανάπτυξη υπηρεσιών

Στη GENECON εφαρμόζουμε εσωτερικό κώδικα εταιρικής ευθύνης στηρίζοντας την επιχειρηματική μας δράση στους τρεις βασικούς άξονες της αειφόρου ανάπτυξης, τον άνθρωπο, την αγορά και το περιβάλλον. Λειτουργούμε βάσει τεκμηριωμένου κώδικα αξιών (CDC) και δεσμευόμαστε για την:

 

 • Υπεύθυνη και ηθική συμπεριφορά στις συναλλαγές μας
 • Επαγγελματική ακεραιότητα, εχεμύθεια και επαγγελματική αριστεία
 • Δημιουργία περιβάλλοντος κοινωνικής υπευθυνότητας και πίστης
 • Συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών που παρέχουμε

Στη GENECON πιστεύουμε στην παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών με τη χρήση των πλέον σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων οι οποίες να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας.

Αυξάνουμε με σταθερές και προγραμματισμένες κινήσεις το πελατολόγιο μας σύμφωνα με τεκμηριωμένες διαδικασίες και με συνεχή έλεγχο των μεθόδων λειτουργίας μας.

Σχεδιασμός – Ανάπτυξη – Επιθεώρηση

 • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων

ISO 22000 – IFS – BRC – FSSC – QS – SQF

 • Συστήματα Αγροτικής Διαχείρισης

GLOBALGAP  GRASP – AGRO BIO TESCO

 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 14001 – EMASCARBON TRUST – RSPO

 • Ιδιωτικά Πρωτόκολλα Πιστοποίησης

AB ΑΓΡΟΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ – METRO (FCS)

 • Εξειδικευμένα Συστήματα Πιστοποίησης

SMETA – GLUTEN FREE – VLOG

Σύνταξη και διαχείριση:

 • Οργάνωση Ομάδων Παραγωγών
 • Επενδυτικά Σχέδια (Σχέδια Βελτίωσης)
 • Πρόγραμμα Νέων Αγρτών
 • Ολοκληρωμένα Επενδυτικά Προγράμματα
 • Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα
 • Μελέτες Βιολογικής Καλλιέργειας
 • Επιχειρησιακές Ομάδες Συνεργασίας Ε.Σ.Κ.
 • Φάκελοι Τοπικής Ανάπτυξης LEADER
 • Μελέτες Αδειοδότησης

Σύνταξη μελέτης και υποστήριξη υλοποίησης έργων:

 • Τομεακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ 2014-2020)
 • Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)
 • Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
 • Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG)
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Horizon 2020 – LIFE)

Έλεγχος και Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης HALAL

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης HALAL (HAS)

 • Ενσωμάτωση ειδικών απαιτήσεων HALAL σε συστήματα διαχείρισης

Εκπαίδευση απαιτήσεων HALAL

 • Εκπαίδευση Ανάπτυξης Halal Management System (HAS)
 • Ενδοεταιρικά σεμινάρια Halal σε στελέχη εταιρειών
 • Σύνταξη και Υποβολή Φακέλων ΠΟΠ – ΠΓΕ – ΕΠΙΠ
 • Προγράμματα Ενημέρωσης και Προώθησης (Καν. 1144/2014)
 • Οικονομοτεχνικές και Κλαδικές Μελέτες
 • Έρευνα Αγοράς και Marketing Προϊόντων
 • Branding Αγροτικών Προϊόντων
 • Εκπαίδευση Συστημάτων Αγροτικής Διαχείρισης (AGRO, GLOBALGAP, BIO)
 • Εκπαίδευση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας (ISO, IFS, BRC, FSSC)
 • Επιθεώρηση και Έλεγχος Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Τομέα
 • Τεχνική Υποστήριξη Καλλιεργειών και Βιομηχανίας Τροφίμων
 • Κατάθεση Φακέλων Καταχώρησης Λιπασμάτων Νέου Τύπου
 • Αιτήσεις Εγκρίσεων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (PPPAMS)
 • Μυοκτονία και Απεντόμωση
 • Απολυμάνσεις Εγκαταστάσεων
 • Σύνταξη Φακέλου HACCP
247

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

74

ΜΕΛΕΤΕΣ

191

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

412

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

12342

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

22

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 • ISO 22000

 • ISO 22000

  GLOBALGAP

  AGRO 2

  ΑΒ ΑΓΡΟΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ

 • GLOBALGAP

 • IFS

  BRC

  ISO 9001

  ISO 22000

  ISO 14001

  AGRO 2

  ΠΟΠ

 • ISO 22000
  IFS
  GLOBALGAP

  GRASP

 • ISO 22000
  ISO 9001
  ISO 14001
  BRC
  IFS
  AGRO 2
  GLOBALGAP

 • BRC

  IFS

  ISO 22000

  ISO 9001
  GLOBALGAP

 • ISO 22000
  ISO 9001

 • AGRO 2
  GLOBALGAP

 • BRC

 • ISO 22000

 • AGRO 2

  GLOBALGAP

  ISO 22000

 • ISO 14001

  ISO 22000

  ISO 9001

 • BRC

  IFS

  ISO 22000

  ΠΟΠ

 • AB ΑΓΡΟΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ

  PPN

  ISO9001

  GLOBALGAP

  AGRO 2

 • AGRO 2

 • IFS

  BRC

  ISO 22000

  GOBALGAP

  AGRO 2

  GRASP

 • ISO 22000

  ISO 14001

  AGRO 2

 • IFS

  ISO 22000

  ISO 9001

 • ISO 22000

 • IFS

  GLOBALGAP

  ISO 22000

  ISO 9001

  AGRO 2

  ISO 14001

 • ISO 9001

 • ISO 22000

  ISO 9001

  AGRO 2

  GLOBALGAP

 • BRC

 • IFS

  ISO 22000

  ISO 9001

  GLOBALGAP

  GRASP

 • ISO 9001

  ELOT 1429

 • AGRO 2

  GLOBALGAP

 • AGRO 2

  GLOBALGAP

  ISO22000

 • ISO 22000

 • ISO 22000

 •  

  ISO 22000

  ISO 9001

   

 • BRC

  ISO 22000

  AGRO 2

  AGRO 3

  PEPSICO

 • ISO 22000

 • ISO 9001

 • ISO 22000

  ISO 9001

 • AGRO 2

  GLOBALGAP

 • IFS

  BRC

  ISO 22000

  ISO 9001

 • IFS
  ISO 22000
  BIO

 • BRC

  IFS

  ISO 22000

  ISO 9001

  ΠΟΠ

 • BRC

  ISO 22000

  ΠΟΠ

 • ISO 22000

 • IFS Food

  BIO

 • GLOBALGAP

  GRASP

 • ISO 22000

  GLOBALGAP

  BIO

 • ISO 22000

 • ISO 22000

  CODEX ALIMENTARIUS

 • BRC

  ISO 22000

  HALAL

 • BRC

  IFS

  ISO 22000

  ISO 14000

  SMETA

  BIO

  VLOG

 • ISO 22000

  AGRO 2

 • ISO 22000

 • IFS

  ISO 22000

  GLOBALGAP

 • GLOBALGAP

  GRASP

  BRC

  IFS

  ISO 22000

 • HALAL

  HACCP

 • ISO 22000

  IFS

  BRC

  ISO 14001

  ISO 9001

Πουλαντζάκη 20,

T.K. 55131, Καλαμαριά

Τηλ: 2310414325

Fax: 2310414327