Νέες τεχνολογίες λιπασμάτων

Νέες τεχνολογίες λιπασμάτων

margaritopouloshttp://www.ethnos.gr/agrotis/arthro/nees_texnologies_gia_kalytera_apotelesmata-64564831/

Τι είναι οι «ειδικές τεχνολογίες» στα λιπάσματα;

• Οι ειδικές τεχνολογίες στα λιπάσματα είναι καινοτόμες τεχνολογίες τις οποίες εφαρμόζουν οι βιομηχανίες ώστε να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των προϊόντων τους και να τα «συγχρονίσουν» με τις ανάγκες πρόσληψης των καλλιεργειών. Οι πιο συνήθεις τεχνολογίες είναι αυτές της «βραδείας» και «ελεγχόμενης» αποδέσμευσης, όπου οι μεν πρώτες καθυστερούν ή επεκτείνουν την αρχική διαθεσιμότητα και είναι ενσωματωμένες στο λίπασμα ενώ οι δεύτερες μέσω ειδικών χημικών επικάλυψης απελευθερώνουν τα θρεπτικά στοιχεία σε δεδομένη χρονική περίοδο ανάλογα με τις επικρατούσες θερμοκρασίες. Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί τα «σταθεροποιημένα» λιπάσματα, όπου γίνεται προσθήκη είτε μέσω ενσωμάτωσης, είτε επιφανειακά, εξειδικευμένων χημικών ενώσεων γνωστών ως «αναστολέων» ή «παρεμποδιστών» (π.χ. αναστολείς ουρεάσης και νιτροποίησης) οι οποίες ανάλογα με τη σύσταση τους, είτε καθυστερούν τη μετατροπή του αμμωνιακού αζώτου σε νιτρικό, είτε τη διάσπαση της ουρίας σε αμμωνία, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες εξαέρωσης, έκπλυσης ή σχηματισμού N2Ο.

Προετοιμασία και εξασφάλιση

Ποιες είναι οι κύριες διαφορές μεταξύ «βασικής» και «επιφανειακής» λίπανσης;

 • Οι κύριες διαφορές μεταξύ βασικής και επιφανειακής λίπανσης έχουν σχέση τόσο με τον χρόνο όσο και με τα θρεπτικά στοιχεία εφαρμογής. Η βασική λίπανση λαμβάνει χώρα κατά το στάδιο της προετοιμασίας του εδάφους και πριν την εγκατάσταση των φυτών και γίνεται κατά βάση προσθήκη των κύριων (μακρο)θρεπτικών στοιχείων -άζωτο, φώσφορο, κάλιο- με σκοπό την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της κάθε καλλιέργειας λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή εδαφοανάλυση, την ποικιλία, τη διάρκεια καλλιέργειας καθώς και τη δυνατότητα επιφανειακής και διαφυλλικής λίπανσης. Αντίστοιχα η επιφανειακή λίπανση (συνήθως μέσω υδρολίπανσης ή/και διαφυλλικών εφαρμογών) λαμβάνει χώρα στα μετέπειτα της εγκατάστασης στάδια ανάπτυξης των φυτών, με σκοπό τη συνεχή εξασφάλιση επάρκειας για το σύνολο (κύρια, δευτερεύοντα και ιχνοστοιχεία) των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών των καλλιεργειών.

Ανάλυση εδάφους και φύλλων

Πότε και γιατί κάνουμε «εδαφολογική» ανάλυση και «φυλλοδιαγνωστική»;

• Η ανάλυση του εδάφους (εδαφοανάλυση) λαμβάνει χώρα συνήθως κάθε 3-5 χρόνια με λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος εδάφους ώστε να γνωρίζουμε τι έχει «αποθηκεύσει» το έδαφός μας σε θρεπτικά στοιχεία και σε ποια χημική μορφή είναι αυτά διαθέσιμα. Η ανάλυση κατάλληλου δείγματος φύλλων (φυλλοδιαγνωστική) λαμβάνει χώρα την κατάλληλη εποχή για κάθε καλλιέργεια ώστε να γνωρίζουμε τι απορρόφησαν τελικά τα φυτά και σε ποιες αναλογίες και να προλαβαίνουμε την εκδήλωση ελλείψεων αλλά και να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των λιπάνσεων.