Πιστοποίηση BRC Food για τον ΑΣ Μελίκης

Πιστοποίηση BRC Food για τον ΑΣ Μελίκης

Ο ΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ συνέχισε με απόλυτη επιτυχία και για το έτος 2015 την επιτυχή εφαρμογή Συστημάτων Ασφάλειας και Ποιότητας καθώς πιστοποιήθηκε από τον Φορέα Πιστοποίησης QMSCERT / NSF με Certfication Grade A.

Ο Α.Σ Μελίκης δεσμεύεται για την άριστη ποιότητα των προϊόντων του έχοντας θέσει σαν στόχους:

  • Αύξηση  της παραγωγής και προσθήκη νέων προϊόντων
  • Διείσδυση σε νέες αγορές
  • Συνεχή βελτίωση της ποιότητας των ήδη παραγόμενων προϊόντων
  • Διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση των παραγωγών μελών μας σε  νέες τεχνικές καλλιέργειας για αύξηση της παραγωγικότητας περιορισμό  του κόστους  παραγωγής και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Ο ΑΣ Μελίκης αποτελεί σήμερα έναν από τους ελάχιστους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα ο οποίος έχει στην κατοχή του το σύνολο των απαιτούμενων πιστοποιητικών ώστε να εξάγει στο σύνολο των χωρών παγκοσμίως:

  • AGRO
  • GLOBALGAP
  • BRC
  • IFS
  • ISO 22000

 

 

Tags: