προώθηση αγροτικών προϊόντων Tag

Από την 1η Δεκεμβρίου 2015 τίθεται σε ισχύ ο νέος Κανονισμός (EE) 1144/2014, που αφορά τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά (ΕΕ) και σε τρίτες χώρες, ενώ πρόσφατα (7/10/15) εκδόθηκε...